ข่าวกิจกรรมภายใน
130100958_1612866245559608_3341353494217

"STOP BULLYING
หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน"

(ช่อง NEW18)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ณ หอประชุม  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

106534272_2743475002540751_6636558423041

งานสภานักเรียน

ปีการศึกษา 2563

1600677131057.jpg

ระบบดูแลช่วยเหลือ

ปีการศึกษา 2563

คลิก

สถิติการมาเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องแบบและ
ทรงผมนักเรียน
เครื่องแบบ ลส.
และเนตรนารี
ดาวน์โหลดเอกสาร